Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium) Oddziału Terenowego

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju

zaprasza do zapoznania się z ofertą badań laboratoryjnych

 

Informacje ogólne


Laboratorium (ZDL) mieści się na terenie Oddziału Terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju w Pawilonie X „Modrzew”.

mapka

Potencjał kadrowy, to doświadczony zespół, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe:

  • 3 specjalistów w zakresie: laboratoryjnej diagnostyki medycznej, mikrobiologii medycznej, patomorfologii,
  • 6 diagnostów laboratoryjnych (w tym 1 diagnosta w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej immunologii medycznej),
  • 10 osób ze średnim wykształceniem

Naszym priorytetem jest najwyższa jakość i wiarygodność wyników. Wykonywane oznaczenia są poddawane systematycznym kontrolom wewnętrznym. Laboratorium bierze  udział w licznych programach oceny jakości – krajowych i międzynarodowych. Potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty.

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą cztery Pracownie:

 

Informacje dla pacjenta


Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy zapewniają bezproblemowe pobranie materiału do badań, również od dzieci, w tym niemowląt.

Badania wykonywane są na zlecenie lekarza (z podmiotów, z którymi Oddział Terenowy ma podpisane umowy) lub bez zlecenia lekarskiego - odpłatnie.

Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1000

Materiał na badanie doustnego testu obciążenia glukozą (krzywa cukrowa) pobierany jest do godziny 8:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 18 2676060 wew. 345)

Odbiór wyników:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 900 oraz od 1200 do 1400

 

Dokumenty do pobrania


Przygotowanie pacjenta | Skierowania | Cennik | Pakiety badań

 

Oferujemy lekarzom i pacjentom badania podstawowe oraz specjalistyczne z zakresu:

ANALITYKI - hematologia, koagulologia, biochemia, analityka ogólna, koproskopia, referencyjne oznaczenie chlorków w pocie, pakiet immunoglobulin IgM, IgA, IgE, IgG, składniki dopełniacza C3 i C4.

IMMUNOLOGII - diagnostyka zakażeń, odporność komórkowa (limfocyty CD3, CD4, CD8, CD19, komórki NK), alergologia: test ISAC i test ALEX - alergologia molekularna, panele alergenowe, szerokie spektrum IgE specyficznych - ImmunoCap-Phadia.

MIKROBIOLOGII – bakteriologia ogólna, diagnostyka prątka gruźlicy.

PATOMORFOLOGII – badania histopatologiczne i cytologiczne.

 

Informacje szczegółowe


Pracownia Analityki | Pracownia ImmunologiiPracownia Mikrobiologii | Pracownia Patomorfologii

 

 

W celu ochrony danych osobowych pacjentów w trakcie rejestracji materiału, wykonywania badań oraz archiwizowania dokumentów, Laboratorium  przestrzega wszystkich przepisów zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Klauzula informacyjna.

 

Dodatkowe informacje