Ordynator: lek med. Magdalena Król

Asystent: lek. med. Zbigniew Baran

Personel pielęgniarski:

Oddziałowa: mgr Danuta Jarosz

lic. piel. Jadwiga Woźniak, lic. piel. Krystyna Worwa, lic. piel.  Maria Palka, Kazimiera Jankowska

 

Struktura organizacyjna:

Oddział posiada 10 łóżek dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Działalność leczniczo-usługowa:

 • hospitalizacje na oddziale;
 • specjalistyczne porady ambulatoryjne w zakresie otolaryngologii dziecięcej;

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania.

Oddział jest szczególnie przygotowany do diagnozowania i leczenia zarówno operacyjnego jak i zachowawczego takich chorób jak:

 • przewlekły nieżyt trąbek słuchowych i wysiękowe zapalenie ucha środkowego;
 • nawrotowe i przewlekłe zapalenie ucha środkowego;
 • alergiczne nieżyty nosa;
 • zapalenie zatok przynosowych;
 • polipy nosa i zatok, choroby migdałków;
 • przewlekłe i nawrotowe zapalenia krtani, nawrotowe infekcje górnych dróg oddechowych, których częstość i ciężkość przebiegu oraz oporność na leczenie uzasadniają hospitalizację;
 • stany po operacjach nosa, gardła, krtani i tchawicy wymagające regenerująco-tonizującej aerozoloterapii.

Specjalnością Oddziału jest:

 • kompleksowe leczenie w/w chorób przy współistnieniu innych chorób układu oddechowego;
 • aerozoloterapia chorób górnych dróg oddechowych pryz pomocy specjalistycznych inhalatorów AMSA - 480 i Atomisor sonique firmy ATOMISOR dzięki którym możliwa jest depozycja aerozoli nawet do ujść gardłowych trąbek słuchowych i zatok przynosowych.

Ponadto Oddział jest przygotowany do diagnozowania i leczenia prawie wszystkich chorób laryngologicznych wieku rozwojowego. Jest to ważne z tego względu, że u kilkuset przebywających jednoczasowo w Instytucie dzieci z chorobami układu oddechowego zdarza się współistnienie bardzo wielu chorób z zakresu otolaryngologii. Dotyczy to również przypadków trudnych diagnostycznie, o nietypowym przebiegu i rzadkim (np. problemy laryngologiczne w mukowiscydozie, dyskinezie rzęsek, itp.).

Dydaktyka podyplomowa:

Kształcenie lekarzy specjalizujących się w laryngologii i pneumonologii, wykłady na kursach kształcenia podyplomowego.

Badania naukowe:

Tematyka badań naukowych dotyczy: zastosowania aerozoli w terapii górnych dróg oddechowych, patologii migdałków, alergicznych nieżytów nosa i patologii górnych dróg oddechowych w chorobach ogólnoustrojowych takich jak mukowiscydoza i pierwotna dyskinezja rzęsek.

Dodatkowe informacje