Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. IGiChP.

Z-ca Kierownika Kliniki:

Zespół lekarski: lek. med. Beata Baran, lek. med. Alicja Cymerys, lek. med. Bartłomiej Wroński, lek. med. Mariusz Woźniak, lek. med. Izabela Stockdale (lek. rezydent), lek. med. Marta Hajec (lek. rezydent), lek. med. Jadwiga Biela-Mazur (lek. rezydent), lek. med. Kamila Woźniak (lek. rezydent), lek. med. Joanna Szajnowska-Gomółka (lek. rezydent), lek. med. Paulina Frycz

Zespół pielęgniarski:

Oddziałowa: specjalista organizacji i zarządzania Zofia Kowalik                

mgr piel. Józefa Figura, mgr piel. Ewa Wójcik, lic. piel. Stefania Prokop, lic. piel. Danuta Piątkowska, lic. piel.  Elżbieta Ścisłowicz, lic. piel. Katarzyna Mazur-Mentel, Bożena Kowalcze, Maria Płoskonka, Anna Obłąk, Bernadyna Niżnik, Aniela Czech, Krystyna Franczak, Bożena Zając, Mariola Zięba, Jolanta Twaróg, Lucyna Śmietana, Grażyna Piergies   

 

Struktura organizacyjna:

Klinika posiada 28 łóżek dla dzieci od 1 miesiąca życia do 18 lat.

Działalność leczniczo-usługowa:

  • hospitalizacje w oddziale
  • specjalistyczne porady ambulatoryjne w zakresie pneumonologii i ftyzjatrii.

Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

W klinice diagnozowane są dzieci z chorobami układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy wieku rozwojowego. W diagnostyce tych chorób wykonuje się w Klinice:

  • badania radiologiczne łącznie z tomografią komputerową;
  • badania ultrasonograficzne;
  • punkcje opłucnej;
  • badania bronchoskopowe;
  • badania czynnościowe układu oddechowego;
  • badania alergologiczne
  • badania immunologiczne;
  • nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy.

Dydaktyka podyplomowa:

Kształcenie lekarzy specjalizujących się w zakresie pneumonologii i wykłady w ramach kształcenia podyplomowego.

Wykłady na kursach doskonalących dla lekarzy specjalizujących się pneumonologii.

Badania naukowe:

Tematyka badań naukowych obejmuje m. in. epidemiologię gruźlicy wieku rozwojowego i ocenę przydatności nowych metod diagnostycznych gruźlicy u dzieci i młodzieży.

Współpraca z innymi jednostkami:

Zakład Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Dodatkowe informacje