Kierownik Kliniki: vacat

Zespół lekarski: lek. med. Dariusz Ligarski

Personel pielęgniarski:

Oddziałowa: mgr Danuta Jarosz

mgr piel.  Maria Gorczowska, mgr piel. Natalia Wójtowicz, mgr piel. Aneta Antosz-Wójciak, mgr piel. Agata Latawiec, mgr piel. Teresa Bąk, lic. piel.  Joanna Florek, lic. piel.  Danuta Wierzba, lic. piel.  Monika Kubowicz, lic. piel.  Wiesława Goryczka, lic. piel.  Irena Domalik, lic. piel.  Grażyna Kidoń, lic. piel.  Irena Kapłon, lic. piel.  Małgorzata Rapecka, Teresa Wrzeszczak

Blok operacyjny                     

Oddziałowa:  lic. piel., specjalista piel. operacyjnego Halina Komotajtys

lic. piel., pielęgniarka anestezjologiczna, specjalista piel. operacyjnego Danuta Gawron, mgr, specjalista piel. operacyjnego Bożena Filipiak

 

Struktura organizacyjna:

Oddział kliniczny wraz z oddziałem pooperacyjnym liczy 15 łóżek. Dwie sale operacyjne zapewniają ciągłość pracy w wykonywaniu zabiegów planowanych i nagłych. Oddział pooperacyjny poza niezbędną aparaturą monitorującą stan zdrowia pacjentów wykonuje pomiary gazometryczne krwi arterializowanej, łącznie z natychmiastowym pomiarem elektrolitów. Tutaj też mieści się Pracownia Ultrasonograficzna świadcząca usługi dla całego Zakładu.

Specjalistyczne porady ambulatoryjne dla wszystkich zainteresowanych z zakresu chirurgii klatki piersiowej wraz z chirurgią ogólną są udzielane w Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej.

W Klinice operuje trzech specjalistów drugiego stopnia z chirurgii klatki piersiowej oraz chirurg po pierwszym stopniu specjalizacji z chirurgii ogólnej i otwartą specjalizacją drugiego stopnia w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Nad troskliwą opieką pielęgniarską czuwa zespół 11 dyplomowanych pracownic. Tym ostatnim pomaga grupa 6 pracowników personelu pomocniczego.

Stosowane metody diagnostyczne - leczenie operacyjne.

Klinika prowadzi pełny zakres diagnostyki i leczenia operacyjnego, które obejmuje w zakresie diagnostyki chirurgicznej:

 • biopsje transtorakalne
 • biopsje węzłów chłonnych
 • video toraskopię
 • mini torakotomie

Operacje torakochirurgiczne wykonywane są w następujących jednostkach chorobowych:

 • wrodzone i nabyte wady tchawicy i pozostałego drzewa oskrzelowego łącznie z miąższem płucnym, a przede wszystkim rozedmą płatową, przetoki przełykowo-tchawicze, torbiele płuc, sekwestracje płuc, rozstrzenia oskrzeli, a ponadto przepukliny przeponowe wrodzone i pourazowe;
 • wady i deformacje ściany klatki piersiowej, tzw. klatka piersiowa szewska i kurza;
 • powikłania po przebytych stanach zapalnych układu oddechowego i nieodwracalnych zmianach powstałych na skutek inhalacji ciał obcych do drzewa oskrzelowego;
 • operacyjne leczenie chorób nowotworowych układu oddechowego, w tym guzów śródpiersia płuc, ściany klatki piersiowej i mięśnia przepony;
 • operacje przerzutów nowotworowych do płuc;
 • leczenie urazów klatki piersiowej;
 • przepuklin pachwinowych;
 • spodziectwa.

Dydaktyka:

Kształcenie lekarzy w ramach obowiązujących staży podyplomowych oraz chirurgów zainteresowanych w podnoszeniu kwalifikacji z chirurgii klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem postępów w dziedzinie torakochirurgii dziecięcej. Pracownicy Kliniki są wykładowcami na kursach organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Ważna jest także współpraca z Polską Szkołą Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

Badania Naukowe:

Pracownicy Kliniki biorą czynny udział w programowych zadaniach badawczych Oddziału Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Tematyka zadań badawczych jest ściśle powiązana z praca kliniczną. Ważne miejsce zajmuje tutaj zainteresowanie wadami przedniej ściany klatki piersiowej, wprowadzanie nowych technik operacyjnych, a ostatnio protezowanie dróg oddechowych w nabytych czy też wrodzonych malformacjach.

Współpraca z innymi jednostkami:

Na oddział pooperacyny Kliniki kierowane są dzieci przede wszystkim jednostek organizacyjnych Oddziału Terenowego z objawami niewydolności oddechowej i potrzebą nagłej intubacji wraz z oddechem zastępczym, niezależnie od choroby podstawowej. Dobre rezultaty osiągamy we współpracy z sąsiednimi szpitalami w przypadkach urazów klatki piersiowej.

Warta podkreślenia jest również współpraca  z jednostkami onkologii dziecięcej z całego kraju, skąd kierowani są pacjenci do leczenia operacyjnego z powodu przerzutów nowotworowych do płuc oraz guzów litych zlokalizowanych w obrębie śródpiersia.

Główne osiągnięcia:

Do niewątpliwych osiągnięć Kliniki należy wypracowanie modyfikacji operacji tzw. lejkowatych i kurzych zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej. Tutaj też po raz pierwszy zrezygnowano z niewchłanialnych szwów chirurgicznych przy zamykaniu klatki piersiowej po torakotomii, co zaowocowało eliminacją pooperacyjnych zwężeń przestrzeni międzyżebrowych, do tego czasu istotnej niedomogi pooperacyjnej. Skuteczną jest metoda zamykania przetok tchawiczo-przełykowych z plastyką ściany tchawicy bez pozostawienia wtórnych uchyłków. Tutaj po raz pierwszy w kraju użyto stantów do protezowania drzewa oskrzelowego u dzieci w przypadkach zwiotczeń czy to nabytych czy wrodzonych.

Osiągnięcia naukowe były prezentowane na 84 krajowych i międzynarodowych zjazdach i posiedzeniach naukowych, a łącznie opublikowano 91 prac naukowych.

Dodatkowe informacje