Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa

Zespół lekarski:

Oddział Kliniczny I - lek. med. Elżbieta Mazurek, lek. med. Adam Wójcik, lek. med. Katarzyna Gregorczyk-Maślanka, dr n. med. Łukasz Błażowski

Oddział Kliniczny II: lek. med. Iwona Sak, lek. med. Beata Gabis, lek. med. Anna Czyżewska-Dudek

Lekarze rezydenci: lek. med. Maricn Baut, lek. med. Marta Malesa, lek. med. Paulina Jazgarska


Personel pielęgniarski:

Oddziałowe: mgr piel.  Irena Kowalczyk, mgr piel. Danuta Buksa                        

mgr piel. Stanisława Kłeczek, lic. piel. Aleksandra Kapiewicz, lic.piel.Bożena Kaciczak, lic. piel. Julia Kracik, Grażyna Zbozień, Maria Kościelniak, Bogumiła Kuczaj, lic. piel. Maria Kowalcze, lic. piel.  Danuta Górowska, lic. piel. Dorota Wójtowicz, Krystyna Kościelniak, Maria Kwaśniowska, Jolanta Wróbel, Stanisława Kowalczyk, Eleonora Lisowska-Kuros, Grażyna Zembal, Barbara Jaworska

 

Struktura  organizacyjna:

Klinika składa się z: Oddziału Klinicznego I, Oddziału Klinicznego II oraz Pracowni Spirometrycznej. Klinika posiada 80 łóżek.

Posiadana aparatura:

EcoScreen (Jaeger) - do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego;

Spirometr LungTest 100 (Mes);

Rynomanometr Rhinotest 500;

Zestaw do prowokacji swoistych i nieswoistych oskrzeli ;

Cykloergometr;

Działalność leczniczo - usługowa:

  • hospitalizacje w oddziale alergologii i chorób płuc;
  • specjalistyczne porady ambulatoryjne w zakresie alergologii.


Stosowane zabiegi, metody leczenia i diagnozowania:

W Klinice diagnozowane są dzieci z chorobami alergicznymi, układu oddechowego, przewlekłym kaszlem. W diagnostyce tych chorób wykonuje się w Klinice:

  • badania alergologiczne i zaburzenia odporności;
  • badania czynnościowe układu oddechowego (spirometrię, testy prowokacyjne oskrzeli swoiste i nieswoiste;
  • rhinomanometrię;
  • badania bronchoskopowe (bronchofiberoskopia i bronchoskopia sztywna);
  • badania wskaźników aktywności procesu zapalnego w kondensacie powietrza wydychanego. Możliwe do badania są następujące markery: nadtlenek wodoru, tlenek azotu, LTC4, D4, E4, TBX, IL-2, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12.

Dydaktyka podyplomowa:

Kształcenie lekarzy specjalizujących się w zakresie pediatrii, pulmonologii i alergologii - staże w oddziałach, wykłady w ramach kształcenia podyplomowego. Szczegółowe informacje o kursach w dziale KURSY i STAŻE

Badania naukowe

Tematyka badań naukowych obejmuje m. in. epidemiologię astmy oskrzelowej oraz innych chorób alergicznych i przewlekłych układu oddechowego. Prowadzone są także badania nad wczesnym wykrywaniem chorób alergicznych u dzieci oraz metodami umożliwiającymi nieinwazyjne monitorowanie stanu zapalnego oskrzeli.

Dodatkowe informacje