Szanowny Pacjencie !

Na podst. art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z p. zm. informujemy, że :

Administratorem Danych Osobowych jest :

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. J. Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, tel. centr. 18 2676060, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane przetwarzane są zbiorze danych :

Zbiór danych medycznych pacjentów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziale Terenowym w Rabce-Zdroju.

Udostępniamy dane:

organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

 • ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Pacjencie masz prawo :

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji :
 • czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
 • o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
 • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
 • źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Dodatkowe informacje