Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

 1. Nazwa i adres sprzedawcy:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tryb sprzedaży:

Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

 1. Miejsce sprzedaży i składania ofert kupna: 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka-Zdrój, Budynek Administracji (pokój 103).

 1. Termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane nieruchomości:

Nieruchomości można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku, w terminie od 20.02.2018r. w godzinach od 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerami: 18 26 76 155, 18 26 76 060 wew. 214, 237. 

 1. Przedmiot sprzedaży oraz wysokość ceny wywoławczej:
 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00033027/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4303/11 o pow. 0,1508 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Dietla w Rabce-Zdroju.

       Cena wywoławcza nieruchomości: 114 000,00 zł wadium 11 400,00 zł

 • Nieruchomość gruntowa, opisana w NS2L/00025205/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych: działka nr 4268/9 o pow. 0,3400 ha wraz z prawem użytkowania wieczystego, zlokalizowana przy ul. Prof. J. Rudnika w Rabce-Zdroju.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 282 500,00 zł wadium 28 250,00zł
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzyskanie przez Sprzedającego zgody Ministra Zdrowia na podstawie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.  

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT, o ile tak będą stanowiły  obowiązujące w dniu sprzedaży przepisy.

 1. Terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2018 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Budynku Administracji Sprzedającego (pokój 112), w dniu 12.03.2018 r. o godz.11:00.

Warunki uczestnictwa:

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie, określonej w niniejszym ogłoszeniu, kwoty wadium w gotówce: w Kasie Sprzedającego lub przelewem na konto Nr 25 1020 3466 0000 9302 0002 3226w PKO BP S.A Oddział w Rabce-Zdroju, w terminie do dnia 09.03.2018 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. rachunek).

Wpłacone wadium przez Oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym Oferentom wadium zostanie zwrócone.

Zastrzegamy przepadek wadium na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta notarialna przedwstępna umowa sprzedaży.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości w całości ponosi kupujący.

8.Kryteria wyboru oferty.
Ocena   ofert   dokonywana   będzie   w  ramach   przedmiotu   sprzedaży,  według  kryterium   najwyżej zaoferowanej ceny.

Sprzedawcy  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty, jeżeli Oferenci zaoferowali tę samą  cenę nabycia oraz ma prawo unieważnienia przetargu bez podania  przyczyny, w każdym czasie postępowania przetargowego.

 

 

Dodatkowe informacje

Jesteś po stażu i zastanawiasz się jaki następny krok w twoim życiu będzie

właściwy?

Chciał(a)byś łączyć PRAKTYKĘ z pracą naukową?

Położony wśród zieleni, w malowniczej uzdrowiskowej miejscowości Rabka-Zdrój Oddział Terenowy Instytutu Chorób i Gruźlicy Płuc daje możliwość pracy z najlepszymi specjalistami, zdobywania doświadczenia a także prowadzenia pracy naukowej.

Dołącz do naszego zespołu i twórz nową historię naszego Instytutu na bazie wieloletnich doświadczeń pokoleń lekarzy pulmunologów, alergologów, torakochirurgów.

Dołącz do nas już dziś!