Zgodnie z §75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) informujemy, że Oddział Terenowy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju planuje zniszczenie dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Oddziale Terenowym w 1997 - 1998 roku. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia, mogą ją odebrać po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej (Wzór w załączeniu)

Odbiór dokumentacji możliwy będzie do dnia 31.05.2019 r. po osobistym stawiennictwie w Dziale Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji Medycznej i okazaniu dokumentu tożsamości, wykazaniu uprawnienia do jej odbioru oraz własnoręcznym pokwitowaniu odbioru lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Wszelkich informacji dotyczących możliwości odbioru dokumentacji medycznej planowanej do zniszczenia można uzyskać pod numerem; tel. 18 26 76 060 wew. 274.

Plik do pobrania

Dyrekcja Oddziału Terenowego
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc

Dodatkowe informacje

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów lub kończących specjalizację w dziedzinie: choroby płuc dzieci. Istnieje również możliwość rozpoczęcia wyżej wymienionej specjalizacji. Oczekujemy doświadczenia w pracy z dziećmi.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni lekarzy specjalistów z chirurgii klatki piersiowej.

Pracę można rozpocząć od zaraz. Zapewniamy dobre warunki płacowe.

Oferty proszę kierować na adres: kadry@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdroju

ul. prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 14:30.


Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju zatrudni pielęgniarki.

Oferty proszę kierować na adres: poczta@igrabka.edu.pl lub listownie na adres:

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Terenowy Rabce-Zdrój

ul. Prof. Jana Rudnika 3B

34-700 Rabka-Zdrój

Kontakt telefoniczny: 18 267 60 60 wew. 243 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 12.00.